SERGE WITHOUCK

Stichter en verantwoordelijke van SWTS – Serge Withouck Translation Services, is lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en de Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (Canada). Hij is tweetalig – Frans en Nederlands – en heeft lange tijd verbleven in talrijke Engels-, Frans- en Italiaanstalige landen, om zich de taal volledig eigen te maken. Hij heeft de kwalificatie van juridisch vertaler behaald in diverse landen en werkt samen met prestigieuze instanties, zoals de Consulaten, Rechtbanken en de Politie.

Certificering en Autorisatie SWTS

– Akte van beëdiging als vertaler – Italiaans en Frans – bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Kortrijk (1995)

– Akte van beëdiging als vertaler – Nederlands, Frans, Engels en Italiaans – bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (1998)

– Akte van beëdiging als vertaler – Nederlands, Frans en Italiaans – bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen(1999)

– Certificaat Gerechtsvertalen en – tolken, Lessius Hogeschool (2009)

– Registratie bij het Nationaal Register voor vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen (2017)

– Brevet d’Études Françaises, Cours Avancé 9ème Degré, Institut d’Études Françaises de Touraine, sous la tutelle pédagogique de l’Université de Tours (1987)

– Certificat d’Études Françaises, Institut d’Études Françaises de Touraine, sous la tutelle pédagogique de l’Université de Tours (1987)

– Certificat de Formation “Perfectionnement en langue française”, Société Française des Traducteurs, Paris (2012)

– Certificat de Formation “Le droit des sociétés et des effets de commerce expliqué aux traducteurs”  (anglais – français), Société Française des Traducteurs, Paris (2015)

– Attestation de la Formation sur la déontologie et les normes de pratique professionnelle – Réglementation de l’Ordre, Ordre des Traducteurs, Montréal (2016)

– Higher Advanced Certificate in English Studies (Foreign Students), University of Edinburgh (1994)

– Certificate in Advanced English, University of Cambridge (1994)

– Akte van beëdiging als vertaler – Nederlands, Frans, Italiaans – bij de Rechtbank van ’s-Gravenhage (2012)

– Teamwork Vertaalworkshops (2008-2017)

– Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, livello superiore V, Istituto Linguistico Mediterraneo, Pisa (1992)

– STL di Sabrina Tursi (2012-2014), Corsi per traduttori e interpreti professionisti

– Corsi di Traduzione Legale di Arianna Grasso (2014-2016)

– Attestato del corso “L’Italiano del Diritto e delle Dottrine Politiche”, con la Dott.ssa Maria Cristina Coccoluto,Professora di italiano lingua straniera, Esperta di italiano giuridico, Collège d’Europe (2016)

– Attestato del corso “Diritto per Tradurre” di Luca Lovisolo, percorso di formazione in diritto italiano per traduttori legali (2012-2015)